איכות היחסים - הן יחסים בינאישיים עם הסביבה שלנו והן איכות היחסים שלנו עם עצמנו.