האיש שמונח בארון הבגדים - מיכאלה קשתן

האיש שמונח בארון הבגדים - מיכאלה קשתן

תמונת המוצר או העסק: 
מה בעסק \ התמונה: 

אני הוא האיש שמונח בארון הבגדים.
מי זה אני? אני הוא האיש הגבוה עם השפם
שצריך להתקפל כדי להיכנס לארון.
אני הוא האיש שיושב כבר חמש שנים וחצי בארון
הבגדים ופוחד.

https://www.media10.co.il/product-page/%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A9-%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%97-%D7%9...