הופתעתי לגלות כמה אנשים כותבים וכותבים את ההרצאה שלהם אבל אין להם הרצאה