"לזקק את המסר ולהזניק את העסק" – סדנה יומית לבניית הרצאה לקידום אישי ועסקי