מייצר פתרונות שמקדמים יזמים לשינוי שהם היו רוצים לראות בעולם