צילום הכנס ליפול. לקום. לצמוח שאירגנה המרצה רוני פרידמן