בסרטון קצר זה נלמד איפה אנחנו מגדירים את ההגדרות...
הרצאת האינסטגרם של "אבי סנטו ניו מדיה סקול...