פתחת עסק? העסק מדשדש? מתקשה לנהל את כל המשימות...
ההרצאה מתחילה ברגע מכונן - בגיל 31, כשאני כבר...
הניסיון העיקרי אותו אני מביאה לתהליכי העבודה:...

עמודים