מיכאל גורביץ מייסד מיליונר מינדסט בראיון חושפני...