בנימין שוקרון. מאמן להשגת מטרות.

התמונה של בנימין שוקרון. מאמן להשגת מטרות.

בנימין שוקרון. מאמן להשגת מטרות.

כתובת דואר: 
ראשון לציון
טלפון: 
אי-מייל: