יהודה ויטרק. מרצה- מאמן של רגשות

התמונה של יהודה ויטרק. מרצה- מאמן של רגשות

יהודה ויטרק. מרצה- מאמן של רגשות

תאור העסק: 
קונדיטור ומרצה את סיפור חיי בהרצאה "הילד שאימץ את עצמו"