עומר לוין. מייסד אמנות ההגשמה- בית הספר להגשמה עצמית.