Balance שם המשחק!

Balance שם המשחק!

תמונת המוצר או העסק: 
מה בעסק \ התמונה: 
אדם שהוא מפותח מבחינה רוחנית ואינו מפותח מבחינה חומרית ,גופנית ,מנטלית גם אם נראה כצדיק גדול גם אם נראה כאיש רוח גדול -אינו מאוזן. בחיים בכל מצב שנהייה חיצוני ,רגשי,החיים כשיקוף העולם הפנימי ,צריך איזון. Balance שם המשחק!