עלמה אביבית יחזקאל. פיתוח איזון בין הנפש התודעה והגוף