<ללא>

Displaying 1 - 15 of 74

 


נושם את זה ומחייך ביני לבין עצמי.


כמה אנשים יכולים לומר שהם באמת מגשימים את עצמם, שהם באמת מביאים אור לעולם? 


תודה לכל מי שצעד וצועד איתי בדרך,


תודה לכל מי...

 ולא שלא קיימת גרסה כזו שפתוחה רק לבוגרים שלנו. רק שלקהל הרחב... במשך הרבה מאוד זמן חיכינו עם זה. ושיחה מקרית בשבוע שעבר שינתה את דעתי.


למה שיניתי את דעתי?


בשבוע שעבר פנה אליי...

עמודים