מיכל לוי. מכללת מימדים. נציגת מכללת קגן בירושלים

התמונה של מיכל לוי. מכללת מימדים. נציגת מכללת קגן בירושלים

מיכל לוי. מכללת מימדים. נציגת מכללת קגן בירושלים

מימדים להצלחה מכללה ליצירת מציאות לימודי NLP, קורסים, סדאות והרצאות